دیدار صمیمانه مدیرکل بهزیستی با اعضاء هیئت رئیسه کانون بازنشستگان بهزیستی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این دیدار صمیمانه با اعضاء هیئت رئیسه کانون بازنشستگان ، مدیرکل بهزیستی ضمن گفنتگو و تبریک سال جدید  با همکاران بازنشسته بهزیستی و تجلیل از خدمات و فعالیتهای مستمر ایشان برای خدمت رسانی به جامعه هدف ، احوالپرسی از ایشان و تکریم و تجلیل خبرگان و پیشکسوتان بهزیستی را که سالهای جوانی عمر خود را در بهزیستی سپری کرده اند وظیفه خود عنوان کرد.