مدیر کل بهزیستی استان کرمان  با کارکنان اداره خدمات بهزیستی استان دیدار و گفت و گو نمود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان در آستانه سال نو و دیدار با کارکنان اداره خدماتبیان کرد: برای موفقیت یک اداره و همچنی ارائه خدمات موثرو مفید نیازمند مشارکت همه کارکنان می باشد.

 

در پایان مدیر کل بهزیستی استان کرمان با اهداء لوح از زحمات کارکنان اداره خدمات تقدیر نمود .