مدیر کل بهزیستی استان کرمان در سفر به شهرستان بم به همراه رئیس بهزیستی شهرستان بم از خانه کودکان و نوجوانان دخترانه فاطمه الزهرا بازدید و با فرزندان دیدار و گفت و گو نمود .

 به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان ضمن بازدید از بخش های مختلف خانه و تبریک سال نو به فرزندان با آنان گفت و گو نمود .