معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با حضور در مراکز شبه خانواده گلها با فرزندان و کارکنان این مرکز دیدار و گفت و گو نمود .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ضمن دیدار با مسئول و فرزندان مقیم مرکزگلها  ، از نزدیک در جریان کار و برنامه های روز این مرکز قرار گرفت و در فضائی صمیمی با فرزندان و کارکنان گفت و گو نمود .

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور پس از آن  با حضور در شیرخوارگاه مادر ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین و کارکنان این مرکز از نزدیک مسائل و مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داد .