مدیرکل بهزیستی کرمان با حضور در یکی از میهمانسراهای شهر کرمان با تعدادی ازمعلولین شهرستانی که برای پیگیری امور خود به مرکز استان سفر کرده بودند دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین دیدار غیر منتظره ، دکتر رضا عباسی با حضور در محل اقامت این افراد به گفتگو با ایشان پرداخت و پس از شنیدن مسائل و مشکلات ایشان برای رفع مشکلات این مددجویان دستورات لازم را درهمان محل صادر کرد.
شایان ذکر است : مددجویان تحت حمایت بهزیستی در شهرستانهای دور و نزدیک استان کرمان هر از گاهی با هدف پیگیری برخی امور خود از جمله درمان ، الزاماً ناگزیر ازسفر به مرکز استان هستند که بهزیستی برای رفاه حال ایشان از طریق عقد قرار داد با یکی از میهمانسراهای مناسب سطح شهر کرمان زمینه اسکان و پذیرایی موقت این افراد را فراهم نموده است .