مدیرکل و اعضای شورای معاونین بهزیستی استان کرمان که به شهرستان کوهبنان سفر کرده بودند .با حضور در منزل تعدادی از مددجویان تحت حمایت بهزیستی این شهرستان به مشکلات آنها رسیدگی کردند .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین سفر که با هدف بررسی وضعیت خدمت رسانی بهزیستی کوهبنان ، دیدار با مسئولان اجرایی شهرستان و تشکیل شورای معاونین بهزیستی کرمان در شهرستان صورت گرفت دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی ، معاونین تخصصی و روسای ادارات حراست ، بازرسی ، روابط عمومی و ذیحساب سازمان و رئیس دفتر مدیرکل در قالب گروههای مستقل با حضور در محل زندگی تعدادی از مددجویان کوهبنانی به بررسی مسائل و مشکلات ایشان پرداختند و هدایایی نیز به ایشان تحویل دادند.