مدیرکل بهزیستی استان کرمان صبح امروز ضمن بازدید از مجتمع خدمات حمایتی فیاض بخش 2 با تعداد کثیری از مددجویان تحت حمایت دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان صادق زاده دراین دیدار ضمن بررسی مسائل و مشکلات مراجعین درخصوص رفع پاره ای از مشکلات آنان دستورات لازم را صادر نمود.

 وی در ادامه در نشستی کوتاه با کارکنان مجتمع فوق خطاب به آنان گفت باتوجه به شرایط فعلی جامعه این شما هستید که به واسطه  ارتباط مستقیم با اقشار آسیب پذیر جامعه می توانید در رفع مشکلات آنان یاری گر و همراه آنان باشید چرا که به لحاظ این ارتباط تنگاتنگ به خوبی مشکلات موجود را حس کرده و برای رفع و یا حتی تقلیل مسائل آنان در کنارشان می باشید که بدون تردید برای حصول نتیجه مطلوبتر از این تلاش و پی گیریها لزوم داشتن انسجام و همدلی در بین شما عزیزان بسیار مهم و حیاتی است و از سوی دیگر لازم است تا برای خدمت رسانی موثر و ماندگار همه ما به روز بوده و سطح توانمندیهاخود را در همه سطوح بالا ببریم.
وی در ادامه تاکید کرد مدیران و مسئولین سازمان هم به خوبی با شرایط موجود آشنا هستند و همه تلاش خود را معطوف به جبران حداکثری زحمات و تلاشهای شبانه روزی شما همکاران نموده اند و بدون شک قدردان زحمات و تلاشهای ایثارگرانه شما خواهند بود.