مدیرکل بهزیستی استان کرمان به همراه معاون پشتیبانی و منابع انسانی با حضور در شهرستان بافت با همکاران صدمه دیده در سانحه تصادف اخیر که در مسیر خبر به بافت رخ داد دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در سانحه تصادفی که مدتی پیش در مسیر جاده خبر به بافت برای خودرویی استیجاری بهزیستی شهرستان بافت رخ داد 3 تن از همکاران بهزیستی به همراه راننده خودرو فوق که در حال بازگشت از مأموریت اداری خود خبر بودند به شدت زخمی شده و متأسفانه یکی دیگر از کارکنان بهزیستی بافت دراین  سانحه دلخراش جان خود را از دست داد.
درپی این سانحه و با پیگیری های به عمل آمده از سوی مسئولین ستادی در کرمان با انتقال همکاران زخمی این سانحه به کرمان و پی گیری درمان آنها پس از طی مراحل درمانی لازم و با کسب بهبودی سپس ، آنها به شهرستان بافت منتقل گردیدند و در حال گذراندن دوران نقاهت خود هستند.
مدیرکل به همراه جمعی از همکاران بهزیستی بافت با حضور در منزل همکاران فوق ضمن دیدار با آنها از نزدیک پیگیر روند درمان آنها گردید و ابراز امیدواری کرد به زودی و پس از کسب بهبودی کامل با حضور نامبردگان در جمع همکاران شاهد ادامه حضور پرخیر و برکت آنها در جمع کارکنان خدوم بهزیستی باشیم.