مدیرکل بهزیستی کرمان به منظور تقدیر از خدمات بازنشستگان بهزیستی با تعدادی از پرسنل بازنشسته بهزیستی در شهرستانهای کرمان ، رفسنجان ، بافت ، رابر و راور دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در سفرهای مختلف مدیرکل بهزیستی به شهرستانهای استان کرمان با حضور در منازل تعدادی ازبازنشستگان ضمن دیدار و رسیدگی به امور پرسنلی که دوران خدمت خود را در بهزیستی سپری نموده بودند با اهداء هدیه از زحمات و تلاشهایشان برای جامعه هدف بهزیستی تقدیر نمود. گفتنی است دراین دیدارها مدیرکل به درخواستها و مشکلات عوان شده از سوی برخی همکاران بازنشسته نیز رسیدگی نمود.