مدیرکل بهزیستی استان کرمان با سفر به شهر ماهان و حضور در منازل تعدادی از مددجویان تحت حمایت با ایشان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ،دراین سفر که رئیس اداره روابط عمومی بهزیستی استان و مسئول مجتمع خدمات بهزیستی ماهان نیز حضور داشتند ، دکتر عباسی با حضور در منزل مهرداد ترک زاده تنها ستاره شناس و منجم نابینای ایران و خاور میانه با ایشان به گفتگو نشست و از نزدیک با نحوه فعالیت نجومی وی آشنا شد.
برپایه این خبر حضور در منازل تعدادی دیگر از مددجویان نیازمند ماهانی و بررسی مسائل و مشکلات ایشان و بازدید از مجتمع خدمات بهزیستی شهری ماهان از دیگر برنامه های این سفر بود .
شایان ذکر است ، در دیدار مدیرکل بهزیستی با مددجویان ، هدایایی نیز به این افراد تحویل شد.