مدیرکل بهزیستی کرمان در ادامه بازدیدهای شبانه خود با حضور در منزل تعدادی از مددجویان شهرستان کرمان با ایشان گفتگو و دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این دیدارها که در مناطق زنگی آباد ، کاظم آبادی ، شاهرخ آباد و حجت آباد واقع در حومه شهر کرمان صورت گرفت ، دکتر عباسی با حضور در منزل تعدادی از معلولین تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان  ضمن گفتگو و دلجویی از ایشان به بررسی مسائل و مشکلات این مددجویان پرداخت و برای رفع سریع و قانونی این مشکلات دستورات لازم را صادر کرد.
گفتنی است درجریان هر بازدید هدایایی نیز به مددجویان تحویل شد.