هشتاد نفر از مددجویان تحت حمایت ادارات بهزیستی شرق استان کرمان با حضور در برنامه ملاقات عمومی ، مسائل و مشکلات خود را با مدیرکل بهزیستی استان در میان گذاشتند.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین برنامه که در راستای رسیدگی مستقیم و بی واسطه به مشکلات مددجویان و مراجعین انجام شد دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی به همراه تیم مددکاری دفتر ارتباطات مردمی و میز خدمت اداره کل با استقرار در محل اداره بهزیستی شهرستان بم به درخواستهای 80 نفر از مددجویان و مراجعین ادارات بهزیستی شهرستانهای بم ، ریگان ، فهرج و نرماشیر رسیدگی کردند.

برپایه این خبر ، در جریان این برنامه ملاقات عمومی با تاکید مدیرکل بهزیستی ، مددکاران و کارشناسان دفتر ارتباطات مردمی و روسای ادارات بهزیستی شرق استان ، بررسی های کارشناسی و مددکاری لازم اولیه را در همان محل انجام و اقدامات برای کمک  به رفع مشکلات را انجام دادند.