دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی که به شهرستانهای منوجان و قلعه گنج درجنوب استان کرمان سفر کرده بود با پرسنل و مددکاران بهزیستی دراین دو شهر دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، مدیرکل بهزیستی کرمان پس از بازدید از ادارات بهزیستی شهرستانهای منوجان و قلعه گنج و بررسی روند خدمت رسانی بهزیستی به جامعه هدف دراین دو شهرستان درجمع جداگانه رئیس ، پرسنل و مددکاران شاغل در بهزیستی قلعه گنج و منوجان با تقدیر از تلاش و همت پرسنل سخت کوش و گمنام بهزیستی دراین نقطه از استان پهناور کرمان ، با اشاره به محرومیتهای موجود در این شهرستانها ، پرتلاش بیشتر پرسنل بهزیستی برای تحقق اهداف تعیین شده تاکید کرد و افزود : با اشراف کامل به شرایط خاص این شهرستانها همواره نگاه ویژه ای به شهرهای جنوبی استان داشته ایم و این روند را همچنان ادامه خواهیم داد. دکتر عباسی در ادامه : دقت و حساسیت پرسنل بهزیستی را در راستای اجرای صحیح طرحها و برنامه های پیشگیرانه بهزیستی از جمله طرح پیشگیری از تنبلی چشم ، طرح غربالگری شنوایی نوزادان ، طرح CBR و… خواستار شد.
برپایه این خبر درادامه این دیدارها ، پرسنل بهزیستی قلعه گنج و منوجان به بیان دیدگاههای خود پرداختند که در هر مورد از سوی مدیرکل بهزیستی توضیحات لازم ارائه شد.