مدیر کل بهزیستی کرمان در سفر خود به جنوب استان کرمان در بازدید از بهزیستی شهرستان عنبر آباد با پرسنل و مددکاران شاغل در بهزیستی این شهرستان دیدار نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این دیدار پرسنل بهزیستی عنبر آباد درخواستها و مشکلات خود را مطرح نمودند.
همچنین دکتر عباسی با تقدیر از فعالیتهای پرسنل بهزیستی عنبر آباد گفت : خدمات شما در این شهرستان که از مناطق محروم استان به شمار می آید ، باقیات وصالحاتی است در کارنامه شما ثبت خواهد شد.