درادامه برنامه ریزی های انجام شده در جهت تعاملات موثر با اصحاب رسانه صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان با حضور در دفتر روزنامه همراه با مدیر مسئول و کارکنان این نشریه دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین دیدار صادق زاده ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان این نشریه اظهار داشت تعاملات با رسانه ها باید نو شود و مدیران اجرایی به طور اخص باید به دنبال نو کردن سبک و سطح ارتباطی خود با رسانه ها باشند به نحوی که این ارتباط و پیوند نبایستی مقطعی باشدچرا که این ارتباط خود به نوعی باعث پالایش و نظارت مستمر طرفین برعملکرد یکدیگرخواهد بود و از انجا که جامعه ما جامعه ای پرکار است و نیاز به فعالیت مستمر و موثر در ان به شدت احساس میشود  ، تنها این روند است که باعث رفع ضعفها  و تقویت و پیشبرد موثر اقدامات و برنامه های طرفین خواهد بود که نهایتاً منجر به پوپایی اجتماع و مطالبه گر نمودن آحاد جامعه می گرددو این خود بهترین ابزار برای تعالی خواهد بود.
وی افزود بی شک کنترل و مهار مسائل اجتماعی علی الخصوص مسائل و مشکلات خاص جامعه فعلی مستلزم وجود عزم و اراده ای جمعی است چرا که نه دولت و نه ملت به تنهایی قادر به انجام این مهم نیستند و این میسر نخواهد بود الا باهمدلی دولت و ملت ودر این میان توان غیر قابل انکار رسانه ها در به وجود آوردن فضای این همدلی و همکاری غیر قابل انکار میباشد  لذا رسانه ها می توانند هم خود در بهبود آسیبها و پویایی جامعه موثر باشند و هم می توانند دیگران را دراین بین تأثیر گذار نمایند و این میسر نیست الا با بالا رفتن اعتماد عمومی به رسانه ها .

وی در ادامه افزود وضعیت فعلی جامعه ما از بعد آسیبها و معضلات روند طبیعی توسعه و پیشرفت است منتهی بدلیل عدم وجود برنامه علمی و کارشناسی در بحث کنترل این مشکلات وضعیت حال حاضر در جامعه ما حکمفرما شده است که قطعاً این وضعیت زیبنده  جامعه اسلامی ما با ان پیشینه تمدن و فرهنگ نیست و باتوجه به این مهم که معضلات و مشکلات اجتماعی همزاد بشر  بوده و همیشه و درهمه مقاطع تاریخ وجود  داشته اند باید به این نکته توجه نمود که نبود برنامه منسجم و کارشناسی شده باعث بزرگ دیدن مشکلات و مسائل و احساس عدم امکان کنترل آنها از مسیر درست خواهد شد که این خود منجر به بوجود آمدن دید امنیتی نسبت  به مشکلات اجتماعی خواهد گردید که قطعاً دراین مسیروبا این نگاه  هیچ گونه فعالیت و طرح و برنامه ای به نتیجه مطلوب و ماندگار نخواهد رسید  لذا در مسائل و معضلات اجتماعی نباید دید و مدیریت احساسی داشت چرا که اینگونه عمل کردن قطعاً و بنا به تجربه و کاوشهای علمی در بحث مباحث اجتماعی نتیجه ای کاملاٌ برعکس خواهد داشت.
و برهمین اساس سازمان بهزیستی برپایه اصل مهم و حیاتی پیشگیری و همچنین درراستای دخیل نمودن آحاد جامعه درحل معضلات اجتماعی اقدام به طراحی و عملیاتی نمودن طرحهای اجتماع محور با حضور کارشناسان و خبرگان این حوزه نموده است که انشاءا… به زودی شاهد اثرات ماندگار و محسوس اجرای این طرحها خواهیم بود چرا که پایه وشالوده این  طرحها استفاده  از توان مردمی است به لحاظ اینکه بنا به تجربیات و اعتقاد ما مردم واحاد یک جامعه پویا خود کلید دار حل مشکلات ومعظلات اجتماعی هستند ، استفاده گردیده است و امیدواریم با حساسیتی که در مسئولین ومردم به وجود امده اجرای طرحهای فوق، جامعه ومسئولین را بیش از پیش در کنار هم ودر مقابل مشکلات قرار دهد .
وی در ادامه به ارائه توضیحاتی پیرامون فعالیتهای انجام شده در خصوص نحوه تهیه و عملیات نمودن طرحهای پیشنهادی پرداخت .