مدیر کل و معاونین بهزیستی کرمان ، مدیر کل صداو سیما مرکز کرمان و جمعی از مجریان و تهیه کنندگان صدا وسیما کرمان از سرای سالمندان امیرالمومنین بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان در آستانه سال جدید عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی و علیرمضانی مدیر کل صداو سیما مرکز کرمان ضمن بازدید از سرای سالمندان امیرالمومنین با سالمندان مقیم مرکز گفت و گو واز آنان دلجویی نمودند .
عباس صادق زاده با تقدیر و تشکر از توجه مدیر کل صدا و سیما مرکز کرمان نسب به تکریم سالمندان گفت : ارزش نهادن به سالمندان این گنجینه های علم و معرفت نشان از بالندگی و ارزش بالای فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه است .
علیرمضانی مدیر کل صدا وسیما مرکز کرمان با اظهار خرسندی از حضور در جمع سالمندان عنوان کرد : کارکنان رسانه و صدا وسیما کرمان  برنامه های موثری در خصوص آگاهسازی با هدف سلامت سالمندی و همچنین تکریم سالمندان در دستور کا قرار داده است .