مدیر کل بهزیستی کرمان با سفر به شهرهای گلباف ، شهداد و اندوهجرد از توابع شهرستان کرمان ، با حضور در منزل ده مددجوی تحت حمایت به بررسی مسائل ایشان پرداخت .
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در این سفر یک روزه که روسای ادارات بهزیستی شهرستان کرمان و روابط عمومی اداره کل بهزیستی ، دکتر عباسی را همراهی می کردند، وی با حضور در منازل مددجویان بی بضاعت و خانواده های دارای چند معلول ، زنان سرپرست خانوار و … در کنار گفتگوی صمیمانه با معلولین و خانواده های آنان ، به بررسی مسائل و مشکلات ایشان پرداخت و هدایایی نیز به آنان تحویل داد. بر پایه این خبر مدیر کل بهزیستی استان کرمان در ادامه سفر خود به مناطق یاد شده ، با حضور در دو مرکز شبه خانواده دختران و پسران در شهرهای گلباف و شهداد ضمن بررسی روند خدمت رسانی این مراکز امور آموزشی و فرهنگی مددجویان مقیم ،آگاهی از برنامه های مذهبی و دینی فرزندان ، در فضایی صمیمی با مدیران ، مربیان و فرزندان مقیم به گفتگو نشست و هدایایی نیز به ایشان تحویل داد.