حرکت به سمت کسب استقلال ومهارتهای فردی واجتماعی فرزندان یکی از ارزشمندترین اقدامات  ومهمترین هدف مسئولین است

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان در اولین ساعات آغاز به کار ادارت در سال جدید مدیر کل ومعاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمان با حضور در خانه کودک ونوجوان آشیانه علی با مسئولین وفرزندان این مرکز دیدار کردند

عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی در این دیدار صمیمانه ضمن تبریک فرارسیدن سال جدید وبهار طبیعت با اشاره به اهمیت هدایت فرزندان به سمت استقلال اجتماعی وفردی وهمچنین کسب مهارتهای لازم عنوان داشت حرکت به سمت کسب استقلال وهمچنین مهارتهای گوناگون فردی واجتماعی فرزندان یکی از ارزشمندترین اقدامات انجامشده ومهمترین هدف مسئولین ومربیان در سالهای اخیر بوده است وافزایش شمار فرزندان مستقل وموفق در هر مرکز نشان از اهتمام مربیان ومسئولین آن مرکز در تربیت وهدایت صحیح واصولی فرزندان دارد که بحمدالله با وجودآمار قابل قبول این  دسته از فرزندان در مراکزاستان کرمان امیدواریم با برنامه ریزی منسجم تروبهره مندی بیشتر از یافته های علمی وتجربیات سالهای اخیر مراکز موجود تبدیل به مراکز مددکاری وهدایت فرزندان مستقل شده گردند

مسئولین ومربیان مرکز نیز ضمن تایید مطالب فوق به ارائه پیشنهادات خود در زمینه بهبود روند ارائه خدمات تخصصی وعلمی به جامعه هدف پرداختند

در پایان این دیدار مدیر کل ومعاون امور اجتماعی با حضور در محل اسکان فرزندان با آنان به دیدار وگفتگو پرداخت