به مناسبت 12 آذرروز جهانی معلولین مسئولان بهزیستی کرمان با حضوردرمنزل تعدادی ازمعلولین شهر کرمان به مشکلات ایشان رسیدگی کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، در جریان این دیدارها مهندس مدیری مدیر بهزیستی شهرستان کرمان و معاونین فنی و اجرایی بهزیستی شهرستان کرمان در قالب گروههای مستقل با حضور در منزل تعدادی از معلولین تحت حمایت بهزیستی شهرستان کرمان ضمن دیدار وگفتگو با ایشان ، مسائل و مشکلات این افراد را رسیدگی کردند.
برپایه این خبر در این دیدار و بازدیدها ، هدایایی نیز به معلولین تحویل شد.