دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با فرزندان شبه خانواده  شهرستان راور دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی  استان کرمان ، در این دیدار باقر زارع رئیس اداره بهزیستی شهرستان راور ،به تشریح اقدامات بهزیستی و چگونگی خدمات رسانی به مراکز شبه خانواده پرداخت و توضیحات لازم در این خصوص را ارایه نمود. برپایه این خبر دکتر پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تقدیر از خدمات بهزیستی به فرزندان مقیم در مراکز شبه خانواده بهزیستی گفت: بهزیستی به منظور رفاه حال این فرزندان و فراهم آوردن امکانات و شرایط لازم زندگی توانسته خدمات ارزشمندی را ارایه نماید که قابل تقدیر است .