مدیرکل بهزیستی ، معاون پشتیبانی و منابع انسانی و ذیحساب بهزیستی استان کرمان با حضور در خزانه با رئیس  و کارکنان دیدار و گفت و گو کردند.

 به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی ، مهدی نخعی معاون پشتیبانی ومنابع انسانی و سامان گنجه زاده روحانی ذیحساب بهزیستی با صادق سلطانی نژاد معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان کرمان دیدار و گفت و گو کردند.

عباس صادق زاده در این دیدار نوروزی با تبریک سال جدید از همه همکاری های خزانه با بهزیستی تقدیر کرد و گفت: بهزیستی بنا به رسالت  و ماموریت های سازمانی خود وظیفه حمایت از آسیب پذیرترین اقشار جامعه را بر عهده دارد که البته سازمان های مالی و نظارتی با درک شرایط بهزیستی در خدمت رسانی به مددجویان ، معلولین و آسیب دیدگان اجتماعی یاور و همراه بهزیستی بوده اند که این همراهی قابل تقدیر است.

صادق سلطانی نژاد معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان کرمان در این دیدار با بیان اینکه بهزیستی بهترین سیستم مالی را در بین سایر سازمان ها دارید اظهار داشت : بهزیستی کرمان  از شفاف ترین سازمان های دولتی در موضوعات مالی است و البته خزانه به واسطه عملکرد مالی مناسب و شفاف بهزیستی همکاری در زمینه رسیدگی به گروه های آسیب پذیر جامعه را وظیفه خود می داند.