مدیر کل بهزیستی استان کرمان با کارکنان حوزه خدمات دیدار و از آنان قدر دانی نمود .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده در این دیدار با بیان اینکه نقش کارکنان خدمات در فراهم کردن محیطی تمیز ، نظیف و زیبا برای خدمت سایر کارکنان ستودنی است.

وی اظهار داشت : این گروه از کارکنان شرافتمندانه و بی ادعاء شرایط را برای حضور وخدمات سایرین فراهم می کند .

وی با اشاره به اینکه کارکنان بخش خدمات قانع ترین و بی ادعاءترین کارکنان ما می باشند گفت : نمی توان نقش این همکاران را در تحقق اهداف سازمانی و پیش برد امور انکار کرد لازم بذکر است در پایان از خدمات یک ساله کارکنان بخش خدمات اداره کل بهزیستی استان کرمان تقدیر شد.