حسین صادقی - کهنوجصادقی رئیس اداره بهزیستی شهرستان کهنوج گفت : به مناسبت هفته بهزیستی پرسنل اداره بهزیستی کهنوج با فرماندار دیدار و به بیان مشکلات خود پرداختند .
وی تشریح فعالیت های بهزیستی از سوی پرسنل را یکی از اهداف برگزاری این نشست دانست و گفت : دراین دیدار فعالیت ها و طرح های بهزیستی تشریح و فرماندار کهنوج درجریان اقدامات تخصصی و حمایتی بهزیستی به جامعه هدف قرارگرفت .
صادقی اظهارداشت : فرماندار کهنوج پس از استماع سخنان پرسنل بهزیستی ضمن تقدیر از فعالیت های این مجموعه برهمکاری بیشتر ادارات  با بهزیستی تاکید نمود.