نمایشگاه آگاه سازی پیشگیری از اعتیاد شهرستان قلعه گنج استان کرمان با حضور معاون امور توسعه و پیشگیری ،معاون امور اجتماعی ،معاون مدیر کل حوزه ریاست در امور استان ها سازمان بهزیستی کشور ،رئیس بنیاد مستضعفان ،مدیر کل و اعضاءشورای معاونین افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از قلعه گنج فرید براتی سده معاون امور توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با تقدیر و تشکر از فعالیت های بهزیستی شهرستان قلعه گنج گفت :  در راستای پیشگیری و درمان اعتیاد نیازمند همت و تلاش همه مسئولین ،سازمان ها و مشارکت مردم هستیم.

محمد سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به سازمان بهزیستی به عنوان محور اصلی فعالیت های اجتماع محور عنوان کرد : مشارکت فعال بهزیستی به ویژه  در شهرستان های کمتر برخوردار  باعث سلامت اجتماعی افراد  در این مناطق می شود .

وحدت عیدی فرماندار شهرستان قلعه گنج با تاکید بر پیشگیری از معلولیت ها اظهار داشت : با  برنامه ریزی دقیق  برای پیشگیری از معلولیت ها در راستای  ارتقاء سطح سلامت  جامعه و کاهش هزینه های درمان  تلاش کنیم .

وی با اظهار امیدواری از کاهش آمار اعتیاد در جامعه خاطرنشان کرد : تا کنون 1000نفر از  افراد معتادبا همکاری بهزیستی  شهرستان قلعه گنج با مراجعه به مراکز ترک اعتیاد این شهرستان  تحت درمان قرار گرفتند .