همایش پیاده روی دخانیات  از محل پارک ساحلی به سمت سد با حضور رئیس اداره بهزیستی  شهرستان بافت، منتخب اول شورای شهر ، روسای ادارات عضو شورای سالمندان ،  کارکنان آنان و جمعی از بازنشستگان و سالمندان بنیاد فرزانگان این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بافت : الهام خالویی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بافت با بیان اینکه سالمندان از اقشار جدایی ناپذیر جامعه هستند ؛ اظهار داشت : باید از تجربیات سالمندان در تمامی عرصه های زندگی استفاده کرد .

خالویی گفت : سلامت و تندرستی سالمندان که حدود 7درصد از جمعیت را شامل می شوند برای جامعه بسیار با اهمیت است بنابر این برای حضور موثر این قشر ارزشمند جامعه  در تمامی عرصه های اجتماعی و ورزشی باید برنامه ای دقیق داشته باشیم .

مهدی شهابی رئیس تربیت بدنی با اظهار خوشحالی از همراهی بازنشستگان و سالمندان با جوانان ، گفت :  بودن دو نسل در یک عرصه را دلیل مهمی برای افزایش انگیزه در بین جوانان دانست .

امیر قلی پژمان عضو شورای شهر شهرستان بافت  : تقویت ارتباط های بین نسلی را از طریق فراهم سازی تمهیدات لازم جهت حضور فعالتر سالمندان در عرصه های مختلف اجتماعی را مهم دانست .