در شب نوزدهم ماه مبارک رمضان(شب قدر) با حضور امام جمعه – فرماندار و جمعی دیگر از مسولین شهرستان بردسیر به همت دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر – خیرین و بهزیستی ضیافت افطار 1050 نفر از گروه های تحت حمایت بهزیستی در سه تالار بزرگ شهر – حسینیه امام سجاد (ع) و محوطه اورژانس اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ادراه کل بهزیستی استان کرمان به نقل از بردسیر محمد مهدی مسجدی رئیس بهزیستی بردسیربا تشریح چگونگی ضیافت های برگزار شده ؛ گفت : به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسیر و با حضور امام جمعه و فرماندار ، ضیافت افطار برای تعداد 250 نفر از مددجویان وم معلولین تحت حمایت برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه خیرین در بردسیر نیز همیشه همراه و یاور بهزیستی بوده اند اظهار داشت : به همت یک خیر سیرجانی د رشب ضربت خوردن مولای متقیان علی بن ابیطالب (ع) تعداد 200 نفر از مددجویان و معلولین د رحسینیه امام سجاد(ع) مهمان سفره افطار شدند.

مسجدی با اشاره به فعالیت های گسترده اورژانس اجتماعی بردسیر که از بهترین اورژانس های سطح استان است ؛ افزود تعداد 600 نفر از خانواده های گروه های آسیب پذیر یا آسیب دیده در محل اورژانس اجتماعی روزه خود را افطار کردند.

رئیس بهزیستی بردسیر با بیان اینکه خیرین – شرکت های تولیدی – صنعتی و مراکز آموزشی و فرهنگی اقدامات داوطلبانه و خیرخواهانه گسترده ای به نفع گروه های نیازمند دارند ؛گفت : شرکت جهان فولاد و شرکت فولاد ایرانیان سیرجان نیز در شب های بیست و سوم  و بیست و چهارم ماه مبارک رمضان هرشب یک هزار نفر از مدجویان – معلولین – فرزندان و سایر گروه های تحت حمایت را برای ضیافت مهر میزبان هستند .