به مناسبت روز جهانی نابینایان  و عصای سفید رئیس بهزیستی شهرستان کرمان ،رئیس انجمن ودبیر هیئت ورزشی  نابینایان از مدرسه روشندلان جابربن عبدالله انصاری کرمان بازدید نمودند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان علیرضا احمدی پور رئیس بهزیستی شهرستان کرمان با بیان مناسب سازی اماکن عمومی حق روشندلان می باشد عنوان کرد : بهزیستی مناسب سازی اماکن عمومی را برای رفاه حال جامعه هدف به ویژه نابینایان با تعامل و همکاری سازمان ها در دستور کار قرار می دهد .

احمدی پور با اشاره به موفقیت روشندلان در رشته های مختلف ورزشی  وعلمی گفت : تلاش برای بهبود وضعیت رفاهی ،آموزشی و بهداشتی دانش آموزان نابینا و در اختیار گذاشتن امکانات مناسب می تواند باعث موفقیت هر چه بیشتر آنان در میادین ورزشی و علمی شود .

به 22 نفر از دانش آموزان  فعال گروه سرود این مدرسه توسط بهزیستی شهرستان کرمان و انجمن نابینایان هدیه کارت اهداء شد.