در اولین روز از هفته بهزیستی فرماندار وجمعی از اعضاءشورای اداری شهرستان منوجان باحضور دراداره بهزیستی با رئیس وپرسنل دیدار وگفت وگو نمودند

بنا به گزار ش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان فرماندار منوجان در سخنانی خطاب به پرسنل بهزیستی ،خدمات انجام شده را منشاءخیر وبرکت برای اقشار محروم جامعه عنوان کرد وگفت پرسنل بهزیستی وظیفه حساس ،خطیر وخدا پسندانه ای برعهده دارند
ایشان درادامه گفت ؛گرچه معلولیت ، محرومیت نمی آورد ومعلولین زیادی در بخش های مختلف فرهنگی _اجتماعی واقتصاد خوش درخشیده اند اما ما وظیفه داریم که ساختارها را برای حمایت از این گروه فراهم نماییم
در ادامه مرتضی نمدادی رئیس بهزیستی منوجان از همکاری های بسیار موثر بنیاد مسکن وبانک ملی در اعطاءتسهیلات مسکن مددجویان ومعلولین تقدیر وتشکر نمود واز اعضاءشورای اداری در خواست نمود تا باهمکاری وهمراهی ، بهزیستی را در کنترل وکاهش آسیبهای اجتماعی یاری نمایند