طی حکمی از سوی مدیرکل بهزیستی استان کرمان دکتر مهتاب حسینی بعنوان رئیس جدید اداره بهزیستی سیرجان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، طی حکمی از سوی دکتر رضا عباسی مدیرکل بهزیستی ، دکتر مهتاب حسینی به عنوان رئیس اداره بهزیستی شهرستان سیرجان معرفی و از خدمات احمدی پور رئیس اسبق بهزیستی سیرجان تقدیر شد.
گفتنی است بدلیل ادامه تحصیل احمدی پور در رشته تخصصی دکترای فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ، دکتر مهتاب حسینی که در کارنامه خود معاونت امور اجتماعی و امور پیشگیری استانهای هرمزگان و کرمان را به عهده داشت به عنوان رئیس جدید منصوب شد.