طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین استانی و کشوری رئیس حراست اداره کل بهزیستی استان کرمان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین مراسم صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان گفت : پرسنل بهزیستی با افرادی سرو کار دارند که در زندگی خود با مشکلات فراوانی مواجه اند و این می طلبد تا در ساختار سازمان روند ارائه خدمات بگونه ای طراحی شود که خدمات با سرعت بیشتر و صادقانه ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه پرسنل بهزیستی تلاشهای فراوانی درجهت رفاه جامعه هدف خود انجام می دهند،افزود: در هرسازمانی برای اینکه بتوان خدمات سالم ، شفاف و مؤثر ارائه شود باید نظارت ها بصورت دقیق صورت گیرد.
وی ایجاد فرهنگ اخلاق حرفه ای ، ارائه کار سالم و بی دغدغه به مردم را از وظایف حراست یک مجموعه عنوان کرد و گفت : همکاری تمامی افراد یک مجموعه موجب خواهد شد تا خدمات سالمی در اختیار مردم قرار گیرد.
گفتنی است دراین مراسم از خدمات حشمت ا… حجت آبادی تجلیل و مهدی عرب نژاد به عنوان رئیس حراست بهزیستی کرمان معرفی شد.