به گزارش روابط عمومی سازمان بهزیستی استان کرمان، اسفندیار رحیم مشایی ، مشاور و رئیس دفتر رئیس جمهور در دومین روز از سومین دور سفر  استانی هیأت دولت به استان کرمان از سازمان بهزیستی  و ستاد پاسخگویی به درخواستهای مردمی یهزیستی بازدید کرد. 

در این بازدید دوساعته وی از نزدیک با روند اقدامات برای پاسخگویی به درخواستهای مددجویان دیدن کرد.
در جریان این بازدید تعدادی از مراجعین ، مدد جویان و مددکاران بهزیستی به بیان پاره ای از موضوعات پیش روی بهزیستی پرداختند.

 

رئیس گروه مشاوران جوان رئیس جمهور در ادامه این بازدید در جلسه ای که با حضور اسفندیاری سرپرست بهزیستی کشور ، دکتر عباسی مدیر کل سازمان بهزیستی استان و جمعی از مسئولین برگزا ر شد حضور یافت.
دراین جلسه از سوی سرپرست بهزیستی کشور و رئیس سازمان بهزیستی کرمان مواردی چون کمبود اعتبار برای تحت پوشش قرار دادن مددجویان پشت نوبت ،اشتغال مددجویان ، کمبود اعتبارات جنوب استان ، مسکن مدد جویان و . . . مطرح شد.
رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در پایان این جلسه نسبت به پیگیری ویژه مشکلات مدد جویان بهزیستی استان کرمان در تهران قول مساعد داد.

شایان ذکر است در ابتدای این جلسه دکتر عباسی مدیر کل بهزیستی کرمان گزارشی از اقدامات بهزیستی کرمان  در دولت نهم و دهم و نهضت خدمت رسانی بر مبنای عدالت محوری نسبت به مدد جویان ارایه کرد.