دکترانوشیروان محسنی‌بندپی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه باید نسبت به مشکلات مددجویان بهزیستی در جنوب استان نگاه عمیق داشته باشیم گفت: برای رفع محرومیت در جنوب استان کرمان  و کاهش معلولیت در این منطقه باید نگاه ویژه ای ایجاد شود .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان وی در دیدار با مسئولین جنوب استان کرمان و در جمع خبرنگاران  با اشاره به اینکه در این منطقه منابع و امکانات محدود است، بیان داشت: در این منطقه باید خدمت علمی انجام دهیم تا زمینه رشد و شکوفایی آن فراهم شود.
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به واگذاری نماینده تام‌الاختیار به منطقه جنوب کرمان افزود: به مدیر‌کل بهزیستی استان کرمان این اختیار را می‌دهیم که یک نفر را از مرکز استان به عنوان نماینده تام‌الاختیار در منطقه جنوب کرمان قرار دهد تا مسائل و مشکلات مددجویان این منطقه را رفع کند.