معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در نشست صمیمی با کارکنان بهزیستی استان کرمان با بیان اینکه مجموعه مدیریتی و پرسنل بهزیستی استان کرمان ، مجموعه ای فعال و پویاست گفت : رضایتمندی که امروز از مجموعه بهزیستی وجود دارد بواسطه همراهیها و زحمات همه پرسنل بهزیستی در کنار مدیریت علمی مجموعه است که موجب شده شاهد مجموعه ای پویا و فعال باشیم.

 

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دکتر محسنی بند پی در دومین روز از سفر خود با حضور در بین پرسنل بهزیستی پس از بیان درخواستها و مشکلات کارکنان بهزیستی افزود: آنچه که امروز از سوی کارکنان بهزیستی کرمان مطرح شده است مسایلی استراتژیک و اساسی است که امروز از سوی بهزیستی در کشور با جدیت دنبال می شود.

وی با بیان اینکه نگاه امروز در مجموعه بهزیستی کشور نگاهی عمیق است که بدنبال کادر سازی و  انجام یک فرایند سیستمی است؛اظهار داشت : متأسفانه این نگاه در گذشته در بهزیستی و بسیاری از دستگاهها وجود داشته و طبیعتاً برای اصلاح روند نیاز به یک زمان طولانی چند ساله می باشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور برنامه ریزی دوره جدید در مجموعه بهزیستی را شامل تقویت رویکرد پیشگیرانه در بروز و شیوع آسیب های اجتماعی و معلولیت ، استاندارد سازی خدمات و تقویت انگیزه های کاری بین پرسنل در بهزیستی دانست و گفت : تسری بخشیدن فوق العاده شغل به پرسنل بهزیستی با نظر موافق سازمان مدیریت در حال پیگیری است که امیدوارم با نظر موافق نمایندگان مجلس به شکل قانون تصویب شود.

وی درخصوص ارایه خدمات تخصصی بهزیستی که مشابه آن به دستگاههای دیگر نیز سپرده شده است گفت : اگر می خواهیم آسیب های اجتماعی و روند آن کنترل شود باید تولیت آن به یک دستگاه واگذار شود تا بتوانیم بهره بیشتری از همکاریهای بین بخشی ببریم.

دکتر محسنی تکیه بر نیروی انسانی درون سازمانی بهزیستی را از مهمترین برنامه های بهزیستی عنوان کرد و گفت :باید درمجموعه بهزیستی از افرادی استفاده کرد که احساس دلبستگی به سازمان دارند و مطلع به مسایل اجتماعی می باشد .