معاون وزیرو رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای اداری شهرستان جیرفت که با حضور نمایندگان مجلس شهرستانهای جنوبی استان کرمان ،فرمانداران و مسئولین شهرستانهای جنوبی استان با هدف بررسی مشکلات و آسیبهای اجتماعی برگزار شد گفت : بسته حمایتی ویژه جنوب استان تعریف خواهیم کرد.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،دکتر محسنی بندپی در پایان سفر یک روزه خود به جنوب استان کرمان طی نشستی که به منظور جمع بندی سفربرگزار شد افزود: در این سفر در جریان مشکلات مددجویان بهزیستی در جنوب استان کرمان قرار گرفتیم و با توجه به درخواستها و مشکلات موجود در منطقه ،برای تمامی فعالیتهای بهزیستی در جنوب استان اعتباری خاص درنظر خواهیم گرفت ودر قالب یک بسته حمایتی تعریف خواهیم کرد.

وی دراین جلسه توجه به اجرای برنامه های علمی و اقدامات تخصصی در راستای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و آگاه سازی عموم در پیشگیری از معلولیتها را از اولویت برنامه های بهزیستی دانست.

گفتنی است در این نشست نمایندگان و مسئولین شهرستان جنوبی استان کرمان به بیان مشکلات اجتماعی خود پرداختند.

دکتر انوشیروان محسنی بند پی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور پس از اتمام سفر خود به جنوب استان کرمان ،سفر خود به سمت شهرستان بم را با هدف بررسی مشکلات و آسیبهای اجتماعی شرق استان کرمان ادامه داد .