در نشست کمیته فرهنگی و پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان که با حضور دکتر رضازاده رئیس مرکز توسعه  پیشگیری  بهزیستی کشور و دکتر روشن پژوه دکتر روشن پژوه معاون دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد و اعضا کمیته  فرهنگی و پیشگیری شورا برگزار شد، رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفت: برنامه های اجتماع محور در مسیر مبارزه با مواد مخدر به روز شده است که می توان اجرای این برنامه ها را از استان کرمان آغاز کرد.
دکتر مجید رضازاده اظهار داشت: از همه برنامه هایی که به کاهش اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد در جامعه کمک کند، حمایت می کنیم.
وی بیان کرد: در صورتی  استان کرمان آمادگی لازم را داشته باشد می توان کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف مواد مخدر را در استان کرمان اجرایی کرد.

رضا زاده تاکید کرد: آگاهسازی یکی از عناصر اصلی پیشگیری از اعتیاد است و دستگاه های مختلفی در این زمینه نقش دارند و ابزار آن را نیز در دست دارند.
وی ارتقای مهارت های زندگی و اجتماعی را از دیگر راه های اصلی در مسیر مبارزه با مواد مخدر برشمرد و ادامه داد: توانمندسازی مردمی با برنامه های اجتماع محور، آموزش های تاب آوری برای گروه های در معرض خطر، تقویت مراکز مشاوره،  از دیگر راه های اصلی مبارزه با مواد مخدر است.
وی به لزوم افزایش اعتبارات در حوزه مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: بدون بودجه نمی توان برنامه های خوب موجود در عرصه مبارزه با مواد مخدر را اجرایی کرد و در کنار آن باید به داشته های استانی نیز توجه لازم صورت گیرد.
رییس دفتر توسعه و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفت: بحث اعتیاد پدیده ای چند وجهی است که برای کنترل آن باید اقدامات جامع، چند وجهی و با دیدگاهی جامع نگر ورت گیرد.
وی اظهار داشت: اعتیاد یکی از آسیب های موجود در کشور است که اثرات متقابلی بر روی سایر آسیب ها دارد وبرای مبارزه با اعتیاد در جامعه باید به سایر آسیب های اجتماعی نیز توجه کرد .
وی ادامه داد: دستگاه ها و عناصری که از آسیب های اجتماعی پیشگیری می کنند باید با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند.
بحث های پیشگیری و فرهنگی با جدیت در استان کرمان دنبال می شود
معاون استاندار کرمان،  فقر، عدم توسعه مناطق شهری و روستایی  را از دلایل تاریخی و فرهنگی عوامل زمینه ساز اعتیاد برشمرد و تصریح کرد: عمده مواد مخدر کشور از استان کرمان عبور می کند، و  متاسفانه در حال حاضر درگیر مبارزه با مواد صنعتی هستیم.
حمید ذکا اسدی  اظهارداشت: بحث های پیشگیری و فرهنگی با جدیت در استان کرمان دنبال می شود.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در مسیر مبارزه با مواد مخدر کمبود اعتبار است، گفت: در سال گذشته حدود 18 میلیارد تومان از محل فروش اموال قاچاقچیان از استان کرمان به مرکز ارسال شده و در نیمه اول امسال نیز شش میلیارد تومان ارسال شده است که اگر نیمی از آن به استان کرمان برگردد، کافی است.
وی با اشاره به اینکه باید در پارامترهای اختصاص اعتبارات مبارزه با مواد مخدر بازنگری صورت گیرد، گفت: در این حوزه باید به جمعیت، فقر، موقعیت جغرافیایی و درآمد مردم توجه لازم صورت گیرد.
اجرای طرح ملی پیمایش خانوارها در مورد مصرف مواد مخدر در کشور
معاون دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی نیز گفت: طرح ملی پیمایش خانوارها در مورد مصرف مواد مخدر در کشور اجرایی شده است.
 محسن روشن پژوه بیان کرد: در مسیر  اجرای این طرح باید فرهنگسازی لازم ار سوی رسانه ها صورت گیرد تا خانواده ها در اجرای این طرح همکاری لازم را داشته باشند .
وی بیان کرد: در راه مبارزه با مواد مخدر در کنار شیوع مصرف ان مواد باید به شاخص های دیگری از جمله تغییر الگوی مصرف و تغییر جنسیت نیز توجه داشت.
روشن پژوه با تأکید بر اینکه نگاه ما به پیشگیری از اعتیاد، نگاهی جامع است و معتقدیم پیشگیری از اعتیاد را نباید جدا از سایر آسیب های اجتماعی دنبال کرد گفت:در صورتی که به صورت همزمان به آسیب های اجتماعی توجه کنیم به توصیه های بین المللی در این زمینه عمل کرده ایم.
وی افزود: این امکان وجود دارد که اعتبارت استان را افزایش داد اما نحوه توزیع اعتبارات در این حوزه بر اساس شاخص های مختلفی صورت گیرد.
معاون دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: نسبت تماس گیرندگان با خط ملی اعتیاد در استان کرمان نسبت به کشور  دو درصد است که باید افزایش یابد زیرا این حوزه یکی از شاخص های اختصاص اعتبارات است.
روشن پژوه  نسبت عملکرد برنامه های اجتماع محور استان کرمان و تیم های فعال را از دیگر شاخص ها دانست و گفت: جمعیت شهری و روستایی نیز از دیگر شاخص های توزیع اعتبارات است.
وی ادامه داد: آمادگی داریم با افزایش شاخص های مرتبط با توزیع اعتبارات مبارزه با مواد مخدر، میزان این اعتبارات را افزایش دهیم.
 استان کرمان نیازمند توجه جدی تر به اعتبارات مبارزه با مواد مخدر است
مدیرکل بهزیستی استان کرمان نیز گفت: استان کرمان با دارا بودن 11 درصد از خاک کشور و با ویژگی های خاص خود و آسیب هایی که ناشی از اعتیاد در این استان رخ داده نیازمند توجه جدی تر در حوزه اعتبارات مبارزه با مواد مخدر است.
صادق زاده ادامه داد: استان کرمان در کنار آسیب هایی که از موضوع مواد مخدر دیده، استعدادهای خوبی در زمینه همدلی و همبستگی بین مدیران دارد و جز اولین استان هایی است که بیشترین جلسات وپیگیری ها را در مبارزه با مواد مخدر دارد.
وی تاکید کرد: در استان کرمان زمینه علمی مناسبی نیز برای مبارزه با مواد مخدر وجود دارد.
صادق زاده  بر داشتن نگاه منطقی به حوزه اعتبارات برای مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان تاکید کرد و ادامه داد: در حوزه پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد کارهای خوبی در استان کرمان صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بارها درباره مسایل علمی مبارزه با مواد مخدر بحث شده است.
وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی نیز طرح های اثرگذار خوبی را برای مبارزه با مواد مخدر دارد.