طی مراسمی با حضور مدیران کل بهزیستی و تأمین اجتماعی ، اساتید دانشگاه و دانشجویان ، محمود منصوری بعنوان رئیس جدید مرکز علمی و کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی کرمان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین مراسم صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان با اشاره به جایگاه حساس ، علمی و تأثیر گزار مراکز علمی و کاربردی درجامعه گفت : مراکز علمی و کاربردی و دانشگاهی در جهت اعتلا و پیشرفت جامعه نقش مهم و بسزایی را ایفا می کنند.
وی با اشاره به اینکه بهزیستی متولی نیازمند ترین افراد جامعه می باشد افزود: عدم آگاهی عده ای از افراد موجب شده تا در فقر بسر ببرند و این وظیفه ماست تا با اطلاع رسانی و آگاهی بخشدن به افراد ،آنها را از توانانیها و توانمندیهایشان مطلع نمائیم و فقر فرهنگی موجود را کاهش دهیم .

صادق زاده با اشاره به نگاه جامعه به سمت تغییر و نوگرایی افزود: باتوجه به نیاز جامعه به سمت علم باید همت کنیم تا در جمعیت هدف بهزیستی بهترین خدمت و دانش را ارائه نمائیم و مرکز علمی و کاربردی بهزیستی را به عنوان یک مرکز تأثیر گذار معرفی نمائیم .
گفتنی است در ادامه این مراسم از خدمات و تلاشهای حبیب ا… هاشمی پور تقدیر و محمود منصوری به عنوان رئیس جدید مرکز علمی و کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی معرفی شد.