با حضور جمعی از مسئولین شهرستان بم ، معاون امور توانبخشی بهزیستی استان کرمان صدیقه سام نژاد به عنوان رئیس مرکز علمی و کاربردی علوم بهزیستی و تأمین اجتماعی بم معرفی و از خدمات مهری گوری رئیس اسبق این مرکز تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان دراین مراسم دکتر اسدی معاون امور توانبخشی بهزیستی کرمان ارتقاء سطح کیفی و برنامه ریزی برای ایجاد رشته جدید و مرتبط با مأموریتها و نیاز منطقه دراین مرکز را یکی از مهمترین برنامه های پیش روی این مرکز عنوان کرد وگفت :

مرکز علمی و کاربردی علوم بهزیستی و تأمین اجتماعی بم خوشبختانه بلحاظ کمّی رشد خوبی داشته است اما باید با برنامه ریزی های دقیق و علمی سطح کیفی این مرکز را مناسب با رشد کمی آن توسعه داد.

وی از صدیقه سام نژاد رئیس جدید مرکز علمی و کاربردی علوم بهزیستی و تأمین اجتماعی بم خواست تا با همکاری مسئولین ، ارتقاء سطح علمی اساتید و دانشجویان افزایش و باتوجه به نیاز منطقه جنوب و شرق استان به ترتیب نیروهای متخصص در رشته های توانبخشی و توانپزشکی اقدام لازم برای ایجاد رشته های جدید را پیگیری نمایند .