در راستای توسعه دولت الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری سامانه صدور مجوز مراکز غیر دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور راه اندازی گردیده است.لذا متقاضیان می توانند با مطالعه مستندات ارائه شده به شرح ذیل نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام نمایند.

 

1- مراجعه متقاضی به سایت g4b.ir و ثبت نام در سایت مذکور.

2-پس از ثبت نام جهت ادامه مراحل ثبت نام به سامانه صدور مجوز های سازمان بهزیستی کشور به آدرس http://behzisti1.icsdev.ir هدایت می شوید.

3-پس از ثبت نام اولیه در سامانه سازمان بهزیستی و انتخاب دفتر پیشخوان لازم است با در دست داشتن مدارک لازم به دفتر پیشخوان انتخابی مراجعه نمائید.

4-دفتر پیشخوان فرمها و  مدارک لازم را دریافت و با اداره کل بهزیستی ارجاع می نماید.

5-ادامه فرآیند ثبت نام بصورت الکترونیکی صورت پذیرفته و توسط پیامک به اطلاع متقاضی رسانده می شود.

6-در صورت تائید مدارک تاریخ مراجعه جهت مصاحبه حراست و گزینش به متقاضی پیامک می شود.

7-پس از تشکیل کمیسیون و تائید نهایی به متقاضی جهت دریافت اصل مجوز اطلاع رسانی می شود.

 

فایل راهنمای کامل ثبت نام،مدارک مورد نیاز و چرخه انجام ثبت نام را در لینک زیر دانلود نمائید :

 

دانلود راهنما