نشست صمیمانه با جمعی از فرزندان موفق و مستقل شده  با حضور عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی ،  موسی دریجانی جانشین مدیرکل و  مشاور امور ایثارگران ، مرجان سلطانی مشاور امور بانوان و سعیدی از مددکاران بازنشسته برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی ضمن ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصت دیدار با فرزندان گفت : پیشرفت و کسب موفقیت های فرزندان بهزیستی از افتخاراتی است که خودشان و مربیان و کارشناسان مرتبط در به وجود آمدن آن نقش داشته اند .

 وی با بیان اینکه البته تعدادی از فرزندان نیز به نسبت استعداد خود در جایگاه های مناسب قرار نگرفته اند ، اظهار داشت : راه اندازی یک تشکل حقوق ، صنفی می تواند مسائل و خواسته های به حق این فرزندان را پیگیری کند. 

در ادامه فرزندان حاضر به طرح مسائل و مطالب خودپرداخته در زمینه های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی پرداختمند و برای برگزاری جلسات بعدی تصمیم گیری شد .