روابط عمومی ها بدلیل حساسیت بالای کاری و ویژگیهای منحصر به فرد از جمله سرعت ، دقت و شفافیت بعنوان بخش مراقبت ویژه هر دستگاه و مجموعه پویا و فعال عمل می کند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دکتر رضا عباسی  مدیرکل بهزیستی با بیان مطلب فوق درجلسه هم اندیشی روسای روابط عمومی  و انفورماتیک دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مستقر در کرمان گفت : روابط عمومی هنر و علم توام با هم است که بصورت علمی و با استفاده از ابزارهای هنری در خدمت درون و برون سازمانها و مجموعه ها عمل می کند.
مدیرکل بهزیستی کرمان افزود : باتوجه به گستردگی عظیم تکنولوژیهای جدید و ابزارهای ارتباطی نوین و خروج روابط عمومی ها از بستر سنتی ورود به عرصه روابط عمومی الکترونیک ، تعامل و همکاری مثبت و سازنده روابط عمومی و انفورماتیک را ، راه درست و مطمئن عبور از عصر انفجار اطلاعات دانست و پرگسترش روابط عمومی الکترونیک در دستگاههای عضو شورای هماهنگی رفاه اجتماعی استان کرمان تاکید کرد.
دکتر عباسی : روابط عمومی را بازوی توانمند مدیریت دانست و گفت : هر مجموعه ای که بخواهد راه تعالی و پویایی را طی کند بی شک باید روابط عمومی متخصص ، باتجربه ، سریع و خلاق را درکنار خود داشته باشد .
برپایه این خبر : درادامه این نشست ، روسای روابط عمومی و انفورماتیک بهزیستی ، تامین اجتماعی ، تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، فنی و حرفه ای ، مدیریت درمان تامین اجتماعی ، بانک رفاه کارگران ، بانک توسعه تعاون ، صندوق مهر امام رضا (ع)  ، مدیریت بازنشستگی ، صندوق بیمه روستائیان و عشایر پیرامون راههای تعامل و همکاری بیشتر و حرکت به سمت گسترش روابط عمومی الکترونیک در مجموعه خود به بحث و تبادل نظر پرداختند.