نشست کارشناسان روابط عمومی های بهزیستی شهرستان ها با مدیرکل بهزیستی استان کرمان با حضور رئیس اداره حراست ، رئیس اداره روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان و رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد بهزیستی در محل دفتر مدیر کل  برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی ضمن خیر مقدم به کارشناسان روابط عمومی بهزیستی گفت : برگزاری چنین نشست هایی در حوزه روابط عمومی هامی تواند به ارائه خدمات بهتر و اهدف مشترک این حوزه کمک نماید .

صادق زاده به روز رسانی اطلاعات و دانش کارشناسان روابط عمومی را ضروری دانست و عنوان کرد : روابط عمومی ها به عنوان مشاورین مدیریت در هرسازمان و اداره ای در پیشرفت و رسیدن به اهداف سازمانی نقش مهمی را ایفا می کند .

وی با تاکید بر برگزاری کلاس های آموزشی در این حوزه اظهار داشت : روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دستگاه های اجرایی هستندکه وظیفه ورسالت کارشناسان روابط عمومی در  سازمان های مردم نهاد ازجمله بهزیستی بیشتر نمود پیدا می کند .

در پایان کارشناسان روابط عمومی بهزیستی شهرستان ها به ارائه نظرات و پیشنهادات در حوزه کاری خود پرداختند .