مدیر کل و معاونین دیوان محاسبات با حضور در بهزیستی استان کرمان ضمن دیدار  با مدیر کل بهزیستی آیین معرفی و تکریم بازرسین دیوان محاسبات انجام شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی کرمان عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی کرمان با اشاره به تعاملات و همکاری های موثر دیوان محاسبات و بهزیستی گفت : رویکرد دیوان محاسبات در حمایت از جامعه هدف بهزیستی و کاهش مشکلات قشر آسیب پذیر قابل تقدیر است .

صادق زاده با تاکید بر ارائه خدمات به افراد جامعه  ضمن اجرای قانون عنوان کرد : خدمت صادقانه به جامعه هدف باید با شفافیت و با هدف توانمندسازی این گروه ها انجام شود .

وی برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان حوزه حسابداری را مهم دانست و اظهار داشت : کلاس های آموزشی به صورت فراگیر و ممتد می تواند به ارتقاء آگاهی افراد در زمینه های مختلف کاری با هدف ارائه خدمت رسانی بهتر به مددجویان کمک می کند .

حسینی مدیر کل دیوان محسابات با تقدیر از خدمات ارزشمند بهزیستی عنوان کرد : نگاه بهزیستی به دیوان محاسبات به عنوان همکار و همراه در مسائل اجتماعی بسیار ارزشمند است .

ایشان با تشریح اهداف دیوان محاسبات در مسائل اجتماعی خاطر نشان کرد : بر اساس آمار و اطلاعات به نکاتی رسدیم که باعث شد  اهداف بلند مدتی از جمله اهداف پیشگیرانه ، هدایت گرانه و مقتدرانه برای دیوان  محاسبات تعریف شود .

وی با اشاره به اولین مجمع آموزشی مدیریتی تحت عنوان طرح بینا با ظرفیت 460 نفرکه از استاندار ، مدیران و عاملان ذیحساب تشکیل شده است .