جلسه شورای مناسب سازی و شورای سالمندان با حضورمعاون فرماندار ،رئیس بهزیستی ، و جمعی از مسئولین محلی در محل دفتر معاونت سیاسی و امنیتی فرمانداری شهربابک  برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان به نقل از بهزیستی شهربابک  معاون فرماندار ضمن خیر مقدم  و قدردانی از اعضاء کمیته شورای سالمندان و مناسب سازی با تشریح اهمیت دوران سالمندی گفت : باید تکریم سالمندان به عنوان یک فرهنگ گسترش یابد.

حاجی زاده رییس  بهزیستی در این جلسه گفت : با توجه به اینکه شهربابک به عنوان شهر دوستدار کودک معرفی خواهد شد همکاری همه ادارات و سازمانها را درخواست کرد .

 وی مشارکت سالمند در مسائل  اجتماعی ، فرهنگی ، تفریحی  –  احترام اجتماعی –ترویج تکریم سالمندان در همه سطوح  و مناسب سازی محیط و اماکن عمومی را از شاخص های تبدیل شدن به شهر دوستدار سالمند برشمرد و بر برنامه ریزی برای پرداختن به این موضوعات تاکید کرد .