با نواخته شدن زنگ مهدکودک ساحل شهر زنگی آباد از توابع شهرستان کرمان توسط مدیرکل بهزیستی استان ، سال آموزشی مهدهای کودک استان کرمان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، دراین مراسم که صبح امروز دوشنبه اول مهرماه برگزار شد ، دکتر عباسی با تبریک آغاز سال آموزشی مهدهای کودک به کودکان و مربیان حاضر در مراسم ، گفت : با برنامه ریزیهای صورت گرفته کیفیت آموزش در مهدهای کودک ارتقاء چشمگیری خواهد داشت .

دکتر عباسی خاطر نشان کرد از امروز 72مهد کودک شهری و روستایی جدید با هدف تحت آموزش قرار دادن تعداد بیشتری از کودکان و پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوزهای لازم  ، فعالیت خود را شروع کرده اند .