زهرا نعمتی معلول کرمانی بعنوان اولین زن ایرانی برنده مدال طلای پاراالمپیک ، بعنوان یکی از مدعوین در روز دوم حضورش در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در میزگرد ویژه سازمان ملل متحد درمورد توانمندسازی معلولین از طریق ورزش شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان ،در این نشست که یک ورزشکار معلول ایتالیا با رکورد دوازده مدال طلای پاراالمپیک و نیز یک شناگر ماراتن شرکت داشتند، وی تاکید کرد که کودکان معلول باید از زمان ورود به مدرسه با ورزش معلولین آشنا شده و سیستم آموزشی باید به گونه ای باشد که تا حد امکان کودک معلول در فعالیت های ورزشی مدرسه شرکت داشته باشد. گاهی کودکان سالم از بازی با کودکان معلول طفره می روند، گویی معلولیت داغ ننگی است بر پیشانی معلولین.

نعمتی همچنین بعنوان عضو هیات جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه کنفرانس اعضای کنوانسیون شرکت داشته و در نشست ویژه ای که نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بهمراه سازمان بین المللی(International Disability Alliance (IDA برای تجلیل از وی در حاشیه این اجلاس ترتیب داده بودند سخنرانی و به سوالات حضار پاسخ داد. عنوان این نشست، داستان موفقیت: از ضایعه نخاعی تا مدال طلای پارالمپیک بود و خانم نعمتی طی سخنانی ضمن اشاره به چالش ها و مشکلات بر سر راه دست یابی مدال طلای رشته کمانگیری در پارالمپیک لندن در سال 2012 به سه عامل بعنوان عوامل تعیین کننده برای غلبه بر این چالش ها تاکید نمود. این سه عامل عبارت بودند از حمایت مشفقانه و جدی اعضای خانواده اش، حمایت مسئولین ذیربط در کشور و نیز اراده مصمم و خستگی ناپذیرش.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت ورزش بانوان معلول در کشور گفت که کسب مدال طلای پارالمپیک لندن در سال 2012 توسط وی باعث شد تا زنان و دختران بیشتری نسبت به قبل به ورزش روی آورند و این باور تقویت شود که ورزش یکی از راه های مهم غلبه بر معلولیت و دیده شدن توانمندی های یک معلول است.
نعمتی پس از سه روز حضور در کنفرانس سالانه اعضای کنوانسیون معلولین در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک امروز شنبه به ایران بازخواهد گشت.