به مناسبت هفته بهزیستی رئیس و کارکنان اداره بهزستی فاریاب با معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار در محل فرمانداری  دیدار و گفت و گو کردند .

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان به نقل از فاریاب : محمد صباحی رئیس اداره بهزیستی فاریاب با اشاره به مناسب سازی فضاهای عمومی جهت رفاه حال معلولین و استفاده از امکانات شهری گفت :زیر ساخت های شهری منطبق بر اصول مناسب سازی و نظارت مسئولین طراحی  شود .

محمد قلندری  معاون سیاسی ، اجتماعی فرماندار با پرداختن  به مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در شهرستان فاریاب گفت : با توجه به آسیب پذیر بودن شهرستان های جنوبی ، نقش و مسئولیت بهزیستی در این شهرستان سنگین تر می شود .

معاون سیاسی ، اجتماعی فرمانداری فاریاب  با قدردانی از  تلاش  بهزیستی  برای جامعه هدف با اظهار آمادگی برای استفاده از تمام ظرفیت های فرمانداری برای کاهش آسیب های اجتماعی خبر داد .