تعداد 140 سالمند از سالمندان سیرجان و بافت به همراه کارشناسان شهرستان و استان یک روز مفرح را در ولایت خبر سپری نمودند.

بنا به گزارش روابط عمومی بهزستی شهرستان بافت در این تفریح یک روزه علاوه بر جلسه آموزشی کوتاه مدت زندگی سالم در دوران سالمندی و مراقبت از مفاصل ، سالمندان از برنامه های هنری و فرهنگی از جمله شعر خوانی ، اجرایی موسیقی استفاده نمودند.
لازم به ذکر است پرستاران مرکز اورژانس اجتماعی ضمن همراهی این گروه از سالمندان ،در طول روز خدمات پرستاری مثل گرفتن فشار خون و قند خون را ارائه نمودند.