سامانه پیام کوتاه اداره کل بهزیستی استان کرمان  با شماره  ( 30002888)  جهت  اطلاع رسانی 

 

هرچه بیشتر به  عموم مردم و علی الخصوص جامعه هدف و  دریافت نظرات ،پیشنهادات ،انتقادات

 

و شکایات    در حال خدمت رسانی میباشد.