بنا به گزارش رابط عمومی بهزیستی  استان کرمان در اولین جلسه هم اندیشی ضیافت مهر با حضور مدیران روابط عمومی ادارات وسازمانها مهدی نخعی سرپرست حوزه معاونت مشارکتها ، اشتغال گفت :

بیش از 180 ماموریت در حوزه مسائل اجتماعی جامعه به بهزیستی واگذار شده است در حالیکه منابع دولتی پاسخگوی این حجم ماموریت نیست لذا بهزیستی به شدت به مشارکت مردمی نیازمند است حتی متاسفانه مددجویان و توانخواهان بهزیستی در مراجعه به برخی از سازمانها و ادارات دولتی مثل همه شهروندان دیده می شوند درصورتیکه این گروه نیازمند توجه و خدمات ویژه هستند

مهدی نخعی  مدیران روابط عمومی را سفیران بهزیستی در ادارات و سازمانها نام نهاد و گفت : هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی تجمیع اقدامات و برنامه های خیرخواهانه ادارات و سازمانها درایام مبارک ماه رمضان است

سرپرست حوزه مشارکتها و اشتغال دربخش پایانی سخنان خود بر مرتبط نمودن افراد نیکوکار به بهزیستی تاکید نمود گفت : در ایام ماه مبارک رمضان با یک برنامه زمان بندی بازدید مدیران سازمانها وادارات با حضور یکی از معاونین استانداری کرمان از مراکز تحت نظارت پیش بینی شده است همچنین در نشریه مهر رمضان که در پایان ماه رمضان منتشر خواهد شد تمامی اقدامات مستند سازی شده و از همه همراهان وحامیان بهزیستی قدردانی می شود