طی مراسمی با حضور مدیرکل بهزیستی استان سرپرست مرکز آموزش علمی – کاربردی بهزیستی کرمان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان ، براساس پیشنهاد دکتر عباسی مدیرکل بهزیستی و صدور ابلاغ از سوی رئیس موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی  سازمان بهزیستی کشور ، سید حبیب الله هاشمی پور بعنوان سرپرست این واحد آموزشی معرفی شد.